ROKOK DAN TEMBAKAU NUSANTARA DALAM MONOPOLI ASING

Harga rokok yang melambung sangat tinggi dan bahkan ada yang hampir menyamai harga emas membuat beberapa penikmat rokok (termasuk saya sendiri) pusing bukan kepalang. Namun di balik kebijakan pemerintah yang menaikkan harga cukai rokok sebesar Rp. 50.000,- per bungkusnya perlu kita waspadai maksud-maskud tertntu di balik pengambilan keputusan tersebut.

Upaya pemerintah dalam meratifikasi pembatasan tembakau dan menaikkan cukai rokok dengan dalih kesehatan seperti yang digembar-gemborkan negara-negara maju dan WHO sejatinya merupakan ilusi yang mereka ciptakan agar mereka dapat Continue reading ROKOK DAN TEMBAKAU NUSANTARA DALAM MONOPOLI ASING

Advertisements

ISLAM SEBAGAI AGAMA PERLAWANAN

Diskursus Islam sebagai agama perlawanan bukanlah diskursus baru. Pun bukanlah diskursus yang hendak meng-kiri-kan Islam. Pada dasarnya, tanpa harus diberi label apapun, Islam datang untuk melawan kezaliman, ketidakadilan, serta penindasan. Wacana ini diangkat sebagai respon terhadap kondisi umat Islam saat ini, khususnya kaum mudanya. Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, orientasi perjuangan umat Islam saat ini terjebak pada ritus-ritus keagaman, tetapi abai terhadap dimensi profetiknya. Orientasi perjuangan umat Islam oleh beberapa orang atau golongan mengalami penyempitan, misal semangat amar ma’ruf nahi munkar hanya sebatas pada penggrebekan tempat tempat maksiat Continue reading ISLAM SEBAGAI AGAMA PERLAWANAN